กิจกรรมสังคม

บริษัท ไอมาร์เก็ต (ไทยแลนด์) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ และผู้สูงอายุ
ด้วยการจัดตั้งโครงการภายใต้ชื่อ  “แบ่งปันความสุข สร้างรอยยิ้ม”
เพื่อให้น้องๆ และผู้สูงอายุได้มีโอกาสได้ทานขนมหลากหลายชนิดและมีประโยชน์
ซึ่งขนมหรือของทานเล่นที่เราได้ทำการมอบให้นั้น จะเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศเกาหลี
โดยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและผ่านมาตรฐานและมีความปลอดภัยสูง

————————————————————

วัตถุประสงค์

– เพื่อให้เด็กและบุคคลผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสในการลิ้มลองรสชาติของขนมหลากหลายชนิด
– เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับรู้ถึงความปรารถนาดีจากสังคมภายนอก
-เพื่อให้เด็กมีความสนุกสนานและมีความสุขในการเป็นผู้รับ
– เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสได้พูดคุยและมีกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุข
-เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทานของที่มีประโยชน์

————————————————————

ภาพด้านล่างต่อไปนี้
เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่และบรรยากาศที่เราได้ทำการเข้าไปมอบความสุขให้แก่น้องๆ และผู้สูงอายุ